Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANGLIČTINA

 Angličtina je svým původem jazyk anglofriský.Postupné rozšířování angličtiny probíhalo tak, že se jednotlivé germánské dialekty postupem času sloučily do jazyka dnes nazývaného staroangličtina, jež připomíná některá současná nářečí severozápadního německého území a Holandska.

Psaná angličtina si dlouho dále udržovala svoji syntetickou podobu a víceméně byla tvořena jedním literárním standardem. Oproti ní mluvená staroangličtina tuto strukturu postupem doby ztrácela a stávala se víc analytickou. Přišla o komplexnější systém práce s podstatnými jmény a začala se více používat předložky a pevné pořadí slov ve větě..

Předpokládá se též, že byla ovlivňována vývojem jazyků britonských. Později byla ovlivněna i podobnou staronorštinou,která patří k jazykům severogermánským, které používali Vikingové usídlení většinou  v severních oblastech a při východním pobřeží až k dnešnímu Londýnu v historické oblasti dnes známé jako Danelaw.V roce 1066 si Anglii podmaňují Normané.

Dalších tři sta let tak normanští králové a vysoká šlechta používá jenom anglonormanštinu blízce příbuznou starofrancouštině. Do staroangličtiny přechází mnoho normanských slov, později je množství slov převzato i z latinského a řeckého jazyka a ve slovní zásobě zůstávají až do současnosti. Normanský vliv silně ovlivňuje vývoj jazyka v následujících staletích aby vyústil do Střední angličtiny..

V patnáctém století prošel jazyk velkými změnami výslovnosti samohlásek a londýnský dialekt angličtiny se rozšířil v administrativě a státní správě. Ke standardizaci jazyka přispěl i rozvoj knihtisku. Počátky moderní angličtiny tak lze vysledovat v období života Shakespera.V osmnáctém století je vydán první slovník angličtiny a vytváří se jím první jazykový standard. V roce 1828  zveřejňuje v USA  Webster vlastní slovník kterým angličtinu zjednodušuje a modernizuje ačkoliv se mnohé jeho novotvary neuchytily a v používání zůstaly konzervativnější Johnsonova slova.

Pro moderní angličtinu je příznačné, že se dělí na jednotlivé národní varianty v rámci světa  a navíc do ní díky mezinárodnímu obchodu, dnes již bývalé koloniální říši a globalizaci opět vstupuje mnoho slov z cizích jazyků. Díky industrializaci a velkým společenským změnám v době průmyslové revoluce a později v průběhu a mezi oběma světovými válkami dochází především v Anglii ke snižování rozdílů jazyka jednotlivých společenských vrstev.

Výrazný vliv má zahájení rádiového vysílání ve dvacátých letech dvacátého století jež nejenže vytvořilo prostřednictvím BBC dnešní jazykový standard, ale zároveň přispělo k zahájení uvolňování jazyka a šíření a míchání jeho jednotlivých akcentů tak, jako se používá dodnes.