Jdi na obsah Jdi na menu
 


GRAMATIKA MINULÝ ČAS

 

Anglická gramatika: minulý čas

Angličtina využívá několik různých minulých časů. V tomto online a zdarma dostupném přehledu anglické gramatiky se podíváme a srovnáme si tři nejčastěji používané minulé časy. Zároveň si ukážeme praktické příklady, jak nabyté znalosti gramatiky využít v konkrétních větách.

Minulý čas prostý

Minulý čas prostý (anglicky "Past simple") se používá v situacích, kdy je třeba vyjádřit, že se něco v minulosti už stalo www.bigweb.cz/1/anglictina. Často se tedy užívá společně s nějakým datem z minulosti nebo s jiným časovým údajem (včera, minulý týden, minulý rok, v roce 1920 apod.). Příkladem může být třeba popis nějakého umělce, který již nežije.

Minulý čas prostý - tvorba vět

Poznámka: Existují nepravidelná slovase, kde místo koncovky -ed se používá jiný tvar. Tyto slovesa je třeba se naučit.

I/You/He/She/It/We/They sloveso + koncovka -ed. Příklad: He invited me to the party yesterday.

Otázka se tvoří pomocí slovíčka "did". Příklad: Did you enjoy the party yesterday?

Zápor se tvoří pomocí slov "did not - didn´t". Příklad: He did not invite me to the party last week.

Přítomný čas průběhový

Minulý čas průběhový (anglicky "Past continuous") se používá pro situace, kdy nějaká situace v minulosti probíhala a během toho se stalo něco jiného. Příkladem může být situace, kdy jsem se v minulosti díval/a na televizi a v tom zazvonil telefon. Překlad by tedy pak byl: I wah watching TV when phone rang. Vidíme že u sitace, která probíhala po nějaou dobu, se používá minulý průběhový čas a pro posis situace, co se během toho jednorázově stala, se využívá minulý prostý čas.

Minulý čas průběhový - tvorba vět

I/He/She/It was sloveso + koncovka -ing. Příklad: I was working.

We/You/They were sloveso + koncovka -ing. Příklad: You were working.

Otázka se tvoří opět prohozením slovosledu. Příklad: Were you working wher telephone rang?

Předpřítomný čas

Předpřítomný čas (anglicky "Present perfect") dělá některým lidem při učení angličtiny problém, protože jeho obdoba neexistuje v češtině. Je tedy třeba pochopit významový rozdíl oproti prostému minulému času, aby bylo jasné, kdy se která varianta v angličtině používá. Předpřítomný čas se používá v situacích, kdy se něco stalo v minulosti, ale následky zasahují do přítomnosti a chceme na to poukázat.

Příkladem může být třeba situace, kdy chceme vyjádřit, že jsem si zlomil/a roku před týdnem a teď to stále bolí. Na překlad této věty je třeba využít předpřítomný čas, protože se děj udál v minulosti a následky jsou v současnosti. Překlad tedy zní: I have broken my leg.

Předpřítomný čas - tvorba vět

Poznámka: některá slovesa v angličtině mají nepravidelné tvary, je třeba se je naučit a zde použít ten třetí tvar.

I/You/We/They have sloveso + koncovka -ed. Příklad: I have broken my leg.

He/She/It has sloveso + koncovka -ed. Příklad: He has broken his leg.

Otázka se tvoří přehozením slovosledu. Příklad Has he broken his leg?

Zápor se tvoří pomocí slova not na třetím místě. Příklad: He has not broken his leg.