Jdi na obsah Jdi na menu
 


GRAMATIKA PŘÍTOMNÝ ČAS

 

Anglická gramatika: přítomný čas

Přítomný čas se v angličtině využívá ve více podobách. Zde si představíme přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý. Podíváme se na rozdíly ve významu v obou časech a na to, kdy který čas použít. Gramatika se obvykle hůře učí, nicméně je třeba ji znát.

Přítomný čas průběhový

Přítomný čas průběhový (anglicky "Present continuous") se používá v situacích, kdy chcete vyjádřit, že něco děláte zrovna teď. Znamená to tedy, že činnost byla zahájena, nyní ji děláte a pomocí přítomného průběhového času to někomu sdělujete a pak v činnosti budete ještě nějakou dobu pokračovat.

Prvním příkladem může být třeba situace, kdy zvednete telefon zrovna při řízení auta a na otázku "Co děláš?" odpovíte, že zrovna řídíte auto. Protože jste zrovna uprostřed činnosti, ve větě použijete přítomný průběhový čas a věta bude znít "I´am driving a car at the moment."

Druhý příklad využití je v situacích, které jsou v období okolo přítomnosti - typicky ve spojení se slovy "dnes", "tento večer", "tento týden" apod. Konkrétním příkladem může být situace, kdy někomu chcete sdělit, že tento týden tvrdě pracujete. I když právě teď nemusíte pracovat, použijete přítomný čas průběhový a věta bude znít: "I´am working hard this week.". Důležité je spojení "this week", pomocí kterého lze poznat, že jste uprostřed nějaké činnosti, a proto je třeba použít průběhový přítomný čas.

Přítomný čas průběhový - tvorba

I am sloveso + koncovka -ing. Příklad: I am driving.

He/She/It is sloveso + koncovka -ing. Příklad: He is driving.

We/You/They are sloveso + koncovka -ing. Příklad: You are driving.

Při tvorbě otázky se prohodí slovosled u prvních dvou slov. Příklad: Are you driving?

Při tvorbě záporné věty se na třetím místo přidá slovíčko not. Příklad: I am not driving.

 

                                       

 

 

Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý (anglicky "Present perfect") má využití na sitauce, kdy o něčem mluvíme jako o stálejším jevu, máme na mysli, že se nějaký činnost stále opakuje nebo trvá dlouhodobě.

Příkladem může být odpověď na otázku "Kde pracuješ?". Opověď může znít třeba "I work in a factory.". Znamená to, že na tom místě pracujeme dlouhodobě a nedáváme zřetel na to, co děláme právě teď.

Přítomný čas prostý - tvorba

I/You/We/They sloveso. Příklad: I work.

 

He/She/It sloveso + kocovka s. Příklad: He works.

 

Otázka se tvoří se slovem Do (I/You/We/They) nebo Does (He/She/It). Příklad: Do you work? Does he work?

 

U záporu se na třetí místo ve větě přidá slovo not, jinak je slovosled jako u oznamovací věty. Příklad: I do not work.